Výuka

Učíme se rádi česky, přijď mezi nás!

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne v sobotu 10. září 2022 za účasti rodičů. Těšíme se na vás!

Kulihrášek  

 • pro děti do 5 let
 • sobota 9:30 – 11:30
 • $260.00 za školní rok
 • paní učitelka Aneta

S dětmi rozvíjíme českou slovní zásobu, čteme pohádky, zpíváme české písně, kreslíme a hrajeme si v češtině za přítomnosti rodičů. Výuka je vytvořena dle školního vzdělávacího programu naší školy. Znalost českého jazyka však není podmínkou. Každý žák obdrží tradiční český časopis každý měsíc.

Jazykový kroužek

 • pro děti od 5 let
 • sobota 8:30 – 9:50
 • $260.00 za školní rok
 • paní učitelka Marie

Jazykový kroužek je určen pro děti, pro které je čeština cizí jazyk. Tyto děti nemusí plynně komunikovat v češtině, ovládat čtení a psaní. Děti si rozšiřují slovní zásobu hravou formou pomocí různých aktivit.

Škola – mladší žáci

 • 1. – 3. třída 
 • sobota 9:30 – 11:30
 • $320.00 za školní rok
 • paní učitelka Eva

Tato třída je určena pro žáky, kteří plynně komunikují v českém jazyce, ovládají základy čtení a psaní. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu a rámcového vzdělávacího plánu dle požadavků MŠMT. Žáci, kteří mají české občanství na konci školního roku získají osvědčení, které mohou uplatnit v České republice. Učivo a poznatky prolínáme s českými písničkami, básničkami a typickými českými hrami. Po celou dobu výuky komunikujeme v češtině.

Škola – starší žáci

 • 4. – 9. třída
 • sobota 10:00 – 12:00
 • $320.00 za školní rok
 • paní učitelka Marie

Tato třída navazuje na vzdělávání mladších žáků. Taktéž se řídí školním vzdělávacím programem a rámcovým vzdělávacím plánem dle požadavků MŠMT. Se staršími žáky prohlubujeme poznatky týkající se češtiny a České republiky obecně. Věnujeme se čtení, psaní, zeměpisu a dějepisu. Učivo a poznatky prolínáme s českými písničkami, básničkami a typickými českými hrami. Po celou dobu výuky komunikujeme v češtině.

PD Days

 • od 5 let
 • dle kalendáře české školy
 • 9:00 – 16:00
 • $400.00 za školní rok
 • paní učitelka Eva a Marie

Celodenní vyučování s naučnými, sportovními, výtvarnými a hudebními aktivitami.

Dospělí

 • dle domluvy s vyučujícím
 • $650.00 za školní rok
 • paní učitelka Eva

Knihovna

 • sobota 11:30 – 12:30 anebo podle dohody
 • pro členy české školy zadarmo
 • $20.00 za školní rok

Různé akce pro všechny věkové kategorie v průběhu celého roku.

Sledujte náš kalendář pro letošní rok 2022/2023

Registrační formulář pro školní rok 2022/2023.