Jak na plnění povinné školní docházky v zahraničí?

Pro výběr varianty plnění povinné školní docházky v zahraničí jsou důležitá dvě rozhodnutí, která musí rodič učinit. Prvním rozhodnutím je, zda zvolí v ČR zápis dítěte do kmenové školy, nebo dítě kmenovou školu mít nebude a bude registrováno na MŠMT. V obou případech však musí stanoveným způsobem dokládat plnění povinné školní docházky, a to buď kmenové škole nebo MŠMT. Pokud rodič zvolí kmenovou školu, rozhoduje dále o tom, zda žák bude konat zkoušky z vyhláškou stanovených předmětů nebo zkoušky konat nebude. Ve specifických případech žák získává základní vzdělání, aniž by musel konat zkoušky v kmenové škole.

Zelené linie v obrázku vedou k získání základního vzdělání podle českých právních předpisů, žluté linie k získání základního vzdělání nevedou. Žák ale nezůstává bez vzdělání, získává ho v zahraničí podle místní právní úpravy, vysvědčení lze následně v ČR nostrifikovat. Zápis do kmenové školy v ČR je vhodný zejména tehdy, pokud rodina plánuje v budoucnu návrat do ČR, nebo má rodič zájem, aby jeho dítě získalo základní vzdělání v ČR.
Podrobné informace jsou uvedeny na webu MŠMT.

Zdroj: msmt.cz