Příměstský tábor v Calgary 2023

Dalo by se říct, že už je tradicí, že se první týden v červenci koná česko-slovenský příměstský tábor České školy v Calgary. Tento rok tomu nebylo jinak. Pro náš letošní příměstský tábor jsme zvolili téma Starých pověstí českých. Přivítali jsme na našem táboře celkem 15 dětí z české a slovenské komunity. Co ale byla tento rok premiéra byli naši speciální hosté, kteří za námi přiletěli až České republiky – celosvětově uznávaný kreslíř komiksů Petr Kopl a jeho neméně známý a uznávaný divadelní inscipient a nejen amatérský herec Jan Anděl.

Během intenzivního týdne si děti nejen procvičily český jazyk, ale věnovaly se i kreslení komiksů právě pod vedením Petra Kopla a nacvičovaly divadelní představení O Libuši a Přemyslovi, které přímo pro naši školu Honza s Petrem napsali.

Mimoto měly děti příležitost nahlédnout do příprav profesionálních herců na představení – ať už se jednalo o rozcvičení pomocí jazykolamů nebo rozehřátí skrze improvizaci nebo pantomimu. 

V blocích, které se zaměřovaly na kreslení, se děti naučily postup k kreslení koně a člověka nebo jak nakreslit dveře tak, aby všem bylo jasné, co se za nimi ukrývá!

Vyvrcholení příměstského tábora proběhlo v poslední den, kdy jsme s dětmi uspořádali vernisáž všech výtvorů z uplynulého týdne. Na rodiče, pro které byla vernisáž pořádaná, čekalo překvapení v podobě již zmiňované hry, kterou se děti zvládly naučit během pouhých tří dní a celou ji zvládly zahrát v češtině. Dokonce i ty děti, pro které je čeština druhým jazykem. 

Věříme, že se letošní československý příměstský tábor vydařil a nemůžeme se dočkat dalšího ročníku. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat našim hostům Petru Koplovi a Janu Andělovi za to, že nám věnovali celý týden svého času a připravili pro děti nezapomenutelný zážitek. Děkujeme!

Mikuláš 2022

3. prosince Mikuláš 

            Tak, jak se již na naší škole stalo tradicí, navštívil nás i letos Mikuláš a jeho pomocníci. Pro žáčky, kteří trochu zlobili, si s sebou dovedl jednoho čerta a pro hodné děti si dovedl dokonce dva anděly. 

Besídka se letos opravdu vyvedla, všechny děti se předvedly v tom nejlepším světle. Dospělí nám velmi pomohli s organizací celé akce, a proto čert nikoho z dospělých ani dětí neodnesl, v pekle je prý už plno. Všichni si mohli v klidu domů odnést své dárečky a radovat se z toho, že tomu čertovi zase letos unikli. Na oblíbené mikulášské setkání pro děti 3. prosince v prostoru Edgemont community center, dorazilo velké množství lidí. V programu nechyběla soutěž o nejlepší vánočku, tradiční mikulášské dílny, tvořivé stoly pro děti a ani vánoční trhy. Akci moderovala naše paní ředitelka Yvea Zaels, které pomáhali nejen pomocníci z České školy, ale několik dobrovolníků, za což jim patří velké poděkování.

Atmosféra byla v poklidném duchu vánočním a všichni měli čas na pochvalu a pokárání u Mikuláše, který se opravdu do poslední vteřiny věnoval všem dětem, někdy i dospělým. 

V průběhu celé akce bylo skvělé pozorovat českou komunitu za poslechu českých koled a vůně tradičnîch českých pochoutek. Už teď se těšíme na příští rok!

Příměstský tábor v Kelowně srpen 2022

Děti prožily tábor ve znaku olympijských

První český příměstský tábor v Kelowně 🇨🇿 proběhl za krásného srpnového počasí. Děti provázela celotýdenní tématika v rámci které se děti naučily nová slovíčka a fráze, seznámily se s novými přáteli a pořádně si zasportovaly💪🏽

Děti z Česko-kanadských rodin prožily kemp v duchu olympijských vítězů

Zábava, sport i poučení, to vše si děti na příměstském kempu užily. Během letních prázdnin Česká škola v Calgary pravidelně pořádá příměstský letní tábor, který se zaměřuje na český jazyk, kulturu a každoročně probíhá v prostorách školy i jejím okolí. 

Tábor jsme slavnostně zahájili v pondělí 4. července zažehnutím olympijského ohně a putováním po stopách řeckých hrdinů v dávné Olympii. Areál, který se nachází nedaleko školy, je skvělým místem, kde se mohly děti vyřádit, ale zároveň se i dozvědět spoustu nových českých slovíček od kamarádů nebo paních učitelek. 

Program tábora byl velice pestrý. Hned po zahájení jsme s dětmi vytvářeli olympijské kruhy, maskoty či dresy pro český hokejový tým. Ve sportovním duchu děti soutěžily o poháry nebo spolupracovaly, aby získaly co nejvíce bodů ve vědomostním kvízu. 

Další den si také děti vyzkoušely, jaké je to být krasobruslařkou, fotbalistou, biatlonistou či dokonce basketbalistou. Po náročném sportu bylo potřebné se také protáhnout a vysvětlit si, co vše obnáší být takovým vrcholovým sportovcem. Neučili jsme se jen o české kultuře, ale vrátili jsme se na chvilku zpátky do minulosti, za Hidy a Howdy do Calgary, na olympiádu v roce 1988 a spolu s nimi nahlédli do kultury ostatních zemí, které kdy hostily tento sportovní svátek. Aby toho sportování nebylo příliš mnoho, jako odměnu za splnění všech úkolů jsme se podívali na to, jak se kluci z “A je to!” snaží posilovat nebo opravit auto. 

Na konci tábora jsme uhasili olympijský oheň, vytvořili si vítězné vavřínové koruny nebo soutěžili v hodu na terč a předávání štafety podobně jako v biatlonu. Na závěr děti obdrželi za poctivost, píli a ukázněnost, medaile a dárky na památku.

Přednáška “Jak na bilingvismus?” vzbudila velký ohlas!

 [Od účastnice přednášky

Máme za sebou první přednášku týkající se bilingvismu určenou pro Čechy a Slováky žijící v Calgary. Přednáška byla vedena zkušenou vyučující bilingvních dětí a dospělých, naší stážistkou, Adélou a ředitelkou Slovenské školy v Calgary, honorární konzulkou SR pro Albertu, paní Evou Hadzimou. Interaktivní přednáška trvala celkem dvě hodiny.

Po představení české a slovenské školy v Calgary nastalo samostatné představení vedoucích přednášky.

Zahájení přednášky začalo otázkou co je to bilingvismus. My, jakožto posluchači jsme se společně dozvěděli, co to vůbec bilingvismus je, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a jak ho zejména u našich dětí rozvíjet. Všichni sledující měli prostor k zapojení a to již pomocí audia, videa či diskuze. Přednáška tak byla velmi interaktivní a všichni účastníci byli zapojeni.

Dozvěděli jsme, že být bilingvní není zadarmo. Obdrželi jsme tipy a rady k tomu, co dělat, abychom dětem umožnili komunikace ve dvou jazycích. Pomocí grafů jsme se dozvěděli, jak se liší realita od ideálu. Velkým pozitivem bylo, že celá přednáška byla vytvořena na míru pro nás, jakožto Čechy a Slováky žijící v Kanadě. Získali jsme tak rady, jak reagovat v běžných situacích, kdy se my, jakožto Češi, nacházíme v anglicky mluvícím prostředí, jako na hřišti a v anglicky mluvící škole.

V průběhu přednášky probíhaly dotazy, připravené z dotazníků, které byly zasílány předem v rámci přihlášek. Na dotazy odpovídaly nejen vedoucí přednášky, ale také ostatní účastníci. Sdíleli jsme spousty dotazů pokládané od rodičů, kteří mají různě staré děti od novorozence po pubertální věk.  

Velkou kapitolou bylo fungování přezkušování či docházení do České školy v Calgary. Zmíněny byly jednotlivé kroky k získání osvědčení v Calgary a získání českého vysvědčení v české spádové škole. Zmíněno bylo také doporučení na českou literaturu a nalákání do české knihovny.

Těšíme se na další přednášku!