Příměstský tábor v Calgary 2023

Dalo by se říct, že už je tradicí, že se první týden v červenci koná česko-slovenský příměstský tábor České školy v Calgary. Tento rok tomu nebylo jinak. Pro náš letošní příměstský tábor jsme zvolili téma Starých pověstí českých. Přivítali jsme na našem táboře celkem 15 dětí z české a slovenské komunity. Co ale byla tento rok premiéra byli naši speciální hosté, kteří za námi přiletěli až České republiky – celosvětově uznávaný kreslíř komiksů Petr Kopl a jeho neméně známý a uznávaný divadelní inscipient a nejen amatérský herec Jan Anděl.

Během intenzivního týdne si děti nejen procvičily český jazyk, ale věnovaly se i kreslení komiksů právě pod vedením Petra Kopla a nacvičovaly divadelní představení O Libuši a Přemyslovi, které přímo pro naši školu Honza s Petrem napsali.

Mimoto měly děti příležitost nahlédnout do příprav profesionálních herců na představení – ať už se jednalo o rozcvičení pomocí jazykolamů nebo rozehřátí skrze improvizaci nebo pantomimu. 

V blocích, které se zaměřovaly na kreslení, se děti naučily postup k kreslení koně a člověka nebo jak nakreslit dveře tak, aby všem bylo jasné, co se za nimi ukrývá!

Vyvrcholení příměstského tábora proběhlo v poslední den, kdy jsme s dětmi uspořádali vernisáž všech výtvorů z uplynulého týdne. Na rodiče, pro které byla vernisáž pořádaná, čekalo překvapení v podobě již zmiňované hry, kterou se děti zvládly naučit během pouhých tří dní a celou ji zvládly zahrát v češtině. Dokonce i ty děti, pro které je čeština druhým jazykem. 

Věříme, že se letošní československý příměstský tábor vydařil a nemůžeme se dočkat dalšího ročníku. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat našim hostům Petru Koplovi a Janu Andělovi za to, že nám věnovali celý týden svého času a připravili pro děti nezapomenutelný zážitek. Děkujeme!

Mikuláš 2022

3. prosince Mikuláš 

            Tak, jak se již na naší škole stalo tradicí, navštívil nás i letos Mikuláš a jeho pomocníci. Pro žáčky, kteří trochu zlobili, si s sebou dovedl jednoho čerta a pro hodné děti si dovedl dokonce dva anděly. 

Besídka se letos opravdu vyvedla, všechny děti se předvedly v tom nejlepším světle. Dospělí nám velmi pomohli s organizací celé akce, a proto čert nikoho z dospělých ani dětí neodnesl, v pekle je prý už plno. Všichni si mohli v klidu domů odnést své dárečky a radovat se z toho, že tomu čertovi zase letos unikli. Na oblíbené mikulášské setkání pro děti 3. prosince v prostoru Edgemont community center, dorazilo velké množství lidí. V programu nechyběla soutěž o nejlepší vánočku, tradiční mikulášské dílny, tvořivé stoly pro děti a ani vánoční trhy. Akci moderovala naše paní ředitelka Yvea Zaels, které pomáhali nejen pomocníci z České školy, ale několik dobrovolníků, za což jim patří velké poděkování.

Atmosféra byla v poklidném duchu vánočním a všichni měli čas na pochvalu a pokárání u Mikuláše, který se opravdu do poslední vteřiny věnoval všem dětem, někdy i dospělým. 

V průběhu celé akce bylo skvělé pozorovat českou komunitu za poslechu českých koled a vůně tradičnîch českých pochoutek. Už teď se těšíme na příští rok!