Mikuláš 2022

3. prosince Mikuláš 

            Tak, jak se již na naší škole stalo tradicí, navštívil nás i letos Mikuláš a jeho pomocníci. Pro žáčky, kteří trochu zlobili, si s sebou dovedl jednoho čerta a pro hodné děti si dovedl dokonce dva anděly. 

Besídka se letos opravdu vyvedla, všechny děti se předvedly v tom nejlepším světle. Dospělí nám velmi pomohli s organizací celé akce, a proto čert nikoho z dospělých ani dětí neodnesl, v pekle je prý už plno. Všichni si mohli v klidu domů odnést své dárečky a radovat se z toho, že tomu čertovi zase letos unikli. Na oblíbené mikulášské setkání pro děti 3. prosince v prostoru Edgemont community center, dorazilo velké množství lidí. V programu nechyběla soutěž o nejlepší vánočku, tradiční mikulášské dílny, tvořivé stoly pro děti a ani vánoční trhy. Akci moderovala naše paní ředitelka Yvea Zaels, které pomáhali nejen pomocníci z České školy, ale několik dobrovolníků, za což jim patří velké poděkování.

Atmosféra byla v poklidném duchu vánočním a všichni měli čas na pochvalu a pokárání u Mikuláše, který se opravdu do poslední vteřiny věnoval všem dětem, někdy i dospělým. 

V průběhu celé akce bylo skvělé pozorovat českou komunitu za poslechu českých koled a vůně tradičnîch českých pochoutek. Už teď se těšíme na příští rok!