Přednáška “Jak na bilingvismus?” vzbudila velký ohlas!

 [Od účastnice přednášky

Máme za sebou první přednášku týkající se bilingvismu určenou pro Čechy a Slováky žijící v Calgary. Přednáška byla vedena zkušenou vyučující bilingvních dětí a dospělých, naší stážistkou, Adélou a ředitelkou Slovenské školy v Calgary, honorární konzulkou SR pro Albertu, paní Evou Hadzimou. Interaktivní přednáška trvala celkem dvě hodiny.

Po představení české a slovenské školy v Calgary nastalo samostatné představení vedoucích přednášky.

Zahájení přednášky začalo otázkou co je to bilingvismus. My, jakožto posluchači jsme se společně dozvěděli, co to vůbec bilingvismus je, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a jak ho zejména u našich dětí rozvíjet. Všichni sledující měli prostor k zapojení a to již pomocí audia, videa či diskuze. Přednáška tak byla velmi interaktivní a všichni účastníci byli zapojeni.

Dozvěděli jsme, že být bilingvní není zadarmo. Obdrželi jsme tipy a rady k tomu, co dělat, abychom dětem umožnili komunikace ve dvou jazycích. Pomocí grafů jsme se dozvěděli, jak se liší realita od ideálu. Velkým pozitivem bylo, že celá přednáška byla vytvořena na míru pro nás, jakožto Čechy a Slováky žijící v Kanadě. Získali jsme tak rady, jak reagovat v běžných situacích, kdy se my, jakožto Češi, nacházíme v anglicky mluvícím prostředí, jako na hřišti a v anglicky mluvící škole.

V průběhu přednášky probíhaly dotazy, připravené z dotazníků, které byly zasílány předem v rámci přihlášek. Na dotazy odpovídaly nejen vedoucí přednášky, ale také ostatní účastníci. Sdíleli jsme spousty dotazů pokládané od rodičů, kteří mají různě staré děti od novorozence po pubertální věk.  

Velkou kapitolou bylo fungování přezkušování či docházení do České školy v Calgary. Zmíněny byly jednotlivé kroky k získání osvědčení v Calgary a získání českého vysvědčení v české spádové škole. Zmíněno bylo také doporučení na českou literaturu a nalákání do české knihovny.

Těšíme se na další přednášku!